Omgeving

Het Gooi is een bijzondere streek in Nederland. Al eeuwenlang wordt er gewoond en gewerkt in dit gebied. Wat vroeger een agrarisch getinte omgeving was, is verandert in een hoogwaardige woonomgeving.

De natuur en de verschillende monumenten zijn hier een essentieel onderdeel van en zouden nog meer geïntegreerd kunnen worden binnen het stedelijk gebied. Een voorbeeld van deze hoogwaardige groene omgeving is de aanwezigheid van de villawijken in verschillende gemeenten. De ruim opgezette lanen met veel groen stralen rust en ruimte uit en maakt het gebied zeer aantrekkelijk om te wonen.

Zo is er in het gebied veel vraag naar woningen. Vanuit de markt is er een grote vraag naar starters- en seniorenwoningen in deze gebieden. Het gebrek aan projectlocaties maakt het lastig om invulling aan deze vraag te kunnen geven. Bij het zoeken naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van de A1 kan er verder naar ruimte worden gezocht voor het realiseren van nieuwe ontwikkelingen.